Băng tải con lăn truyền động nhông-xích

Chain-drive roller conveyor. 

là dạng băng tải phổ thông nhất hiện nay hoạt động bởi sự truyền động của bộ truyền nhông – xích.

0905.296.929