Băng tải belt gấp khúc

Băng tải belt gấp khúc

Là dạng băng tải được sử dụng để trung chuyển hàng hóa giữa các công đoạn có cao độ không giống nhau.

0905.296.929