Băng tải nhập làn

Merge conveyors. 

được sử dụng để hợp nhất dòng chảy của hai hoặc nhiều dòng băng tải thành một dòng

 

0905.296.929