Băng tải con lăn truyền động puly – đai PJ

Poly vee drive roller conveyor

0905.296.929