Băng tải con lăn truyền động puly – đai PJ

Poly vee drive roller conveyor.

là băng tải hoạt động bởi sự truyền động của bộ truyền puly- đai PJ. Các tùy chọn truyền động bao gồm con lăn động cơ 24V DC hoặc động cơ giảm tốc.

 

0905.296.929