con lăn tự do

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Băng tải con lăn là một giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trên nhiều loại địa hình và bề mặt thu

Flexible extendable conveyors.  Băng tải con lăn xếp có thể mở rộng linh hoạt để vận chuyển và điều hướng hàng hóa dạng thùng carton

0905.296.929