băng tải con lăn dẫn hướng

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Skewed Roller Conveyors. Được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Từ việc phân loại các thùng carton và totes trong môi trường nhà kho đến các ứng dụng phân loại bưu kiện và vận chuyển hàng hóa.

Chain-drive roller conveyor.  là dạng băng tải phổ thông nhất hiện nay hoạt động bởi sự truyền động của bộ truyền nhông - xích.

Merge conveyors.  được sử dụng để hợp nhất dòng chảy của hai hoặc nhiều dòng băng tải thành một dòng  

0905.296.929