băng tải con lăn dẫn hướng

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Skewed Roller Conveyors. Băng tải con lăn chéo được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Từ việc phân loại các thùng carton

Chain-drive roller conveyor.  là dạng băng tải phổ thông nhất hiện nay hoạt động bởi sự truyền động

Merge conveyors.  Băng tải nhập làn được sử dụng để hợp nhất dòng chảy của hai hoặc nhiều dòng băng tải thành một dòng  

0905.296.929