Kệ trung tải

Longspan shelving

là loại kệ chuyên dụng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu trữ sản phẩm, hàng hóa dạng hộp cartons, giỏ đựng (Bins), ống cuộn (pieces) …. mà không sử dụng pallet

0905.296.929