Kệ slective

Conventional pallet racking

Là hệ thống giá kệ lưu trữ phổ thông nhất để truy cập trực tiếp vào từng pallet. Giải pháp tối ưu cho những nhà kho với các sản phẩm xếp chồng lên nhau và nhiều chủng loại SKU.

0905.296.929