Kệ con lăn

Flow racking

được tạo thành từ hệ thống con lăn đặt nghiêng, đảm bảo hàng hóa ra vào tối ưu.

0905.296.929