Dàn con lăn tự do

– Ứng dụng chủ yếu để vận chuyển hàng từ cao xuống thấp hoặc sử dụng sức người để đẩy các hàng hóa như thùng carton, thùng hàng, thùng pallet, các loại thùng có khối lượng trung bình

0905.296.929