Băng tải con lăn xếp

Flexible extendable conveyors. 

có thể mở rộng linh hoạt để vận chuyển và điều hướng hàng hóa dạng thùng carton

0905.296.929